Über uns

Der Verein führt den Namen „Trägerverein für Ungarische Pfadfinder in West-Europa e.V.“, abgekürzt: WEUP, Sitz: Baden-Württemberg, Amtsgericht Stuttgart VR 5029. Er dient gemeinnützigen Zwecken, wird ehrenamtlich getragen und durch Spenden finanziert.

Der Verein WEUP wurde 1990 mit dem Ziel gegründet die Pfadfinderarbeit des 1. Bezirkes (West-Europa einschließlich Skandinavien) des Ungarischen Auslandspfadfinderbundes zu unterstützen und bei der Verwirklichung der Pfadfinderideale für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ungarischer Herkunft oder mit Interesse am Ungarntum zu helfen. WEUP fördert die Arbeit des 1. Bezirkes beim Organisieren und Abhalten von Zusammenkünften von Pfadfindern wie z.B. Fort- und Ausbildungsseminare, Zeltlager und Freizeittreffen, insbesondere durch die Unterstützung der finanziellen Abwicklung dieser Veranstaltungen inklusive aller notwendigen Investitionen und Versicherungen. WEUP vertritt die Interessen des 1. Bezirks gerichtlich und außergerichtlich im In- und Ausland.

Insbesondere wird auch die Teilnahme unserer Pfadfinder an internationalen Pfadfindertreffen (z.B. World Scout Jamboree oder World Scout Moot) finanziell unterstützt, um ihnen das unvergessliche Erlebnis zu ermöglichen Teil einer Weltorganisation zu sein mit gemeinsamen Idealen, trotz unterschiedlicher Herkunft und Nationalität.

Wir unterstützen auch den regen Austausch von Jungpfadfindern und Pfadfinderleitern zwischen dem 1. Bezirk und anderen Bezirken des Ungarischen Auslandspfadfinderbundes (USA, Kanada, Australien, Süd-Amerika), sowie mit anderen ungarischen Pfadfinderbünden.

Unsere Pfadfinderstämme verteilen sich in West-Europa einschließlich Skandinavien mit 10 Stämmen in Deutschland, jeweils 3 Stämmen in Österreich und der Schweiz, je 1 Stamm in Belgien, Niederlande und in Schweden und 2 Stämmen in England. Mit ihrer zum Teil langjährigen Pfadfinderarbeit leisten sie eine wichtige Aufgabe in der Jugendpflege- und fürsorge vor Ort. Sie sind vielerorts aktive Mitglieder in städtischen Jugendorganisationen, wie z.B. dem Stadtjugendring. Dabei stehen die Vermittlung der Pfadfinderideale, sowie die Pflege der ungarischen Sprache und Kultur bei gleichzeitiger vollständiger Integration im Mittelpunkt ihres Wirkens. Somit sind sie auch eine wichtige Anlaufstelle für neu zugezogene Familien ungarischer Herkunft und bieten einen wichtigen Beitrag zur leichteren Integration.

Magunkról

Az egyesület neve: Trägerverein für Ungarische Pfadfinder in West-Europa e.V., (WEUP), magyarul: Nyugat-európai Magyar Cserkészek Fenntartó Testülete, bejegyzett egyesület. Székhelye: Baden-Württemberg, illetékes bíróság: Amtsgericht Stuttgart, regisztrációs száma VR 5029. Egyesületünk közhasznú, tagjai fizetés nélküli önkéntesek, anyagi háttere adományokon alapszik.

Az Egyesület 1990-ben azzal a céllal alakult meg, hogy a Külföldi Magyar Cserkészszövetség 1. Kerületét (Nyugat-Európa beleértve Skandináviát) támogassa és segítse a cserkészet eszméjének megvalósításában magyar származású, illetve a magyarság iránt erdeklődő gyerekek, fiatalok és felnőttek körében. A WEUP támogatást nyújt az 1. Kerület munkájához cserkészrendezvények (pl. kiképzési- és továbbképzési szemináriumok, táborok és más összejövetelek) szervezésében és megtartásában, beleértve a rendezvények anyagi támogatását és biztosítását. Továbbá a WEUP képviseli az 1. Kerület érdekeit bíróságon, ill. bíróságon kívül Németországban és külföldön.

Kiváltképpen az egyesület cserkészeink nemzetközi cserkésztalálkozókon (pl. World Scout Jamboree, World Scout Moot stb.) való részvételére nyújt anyagi támogatást. Így lehetővé teszi cserkészeink számára azt a felejthetetlen élményt, hogy különböző származás és nemzetiség ellenére egy világszervezet részeivé lehessenek közös eszmei értékek alapján.

Továbbá támogatunk csereprogramokat fiatal cserkészek és cserkészvezetők számára az 1. Kerület és a Külföldi Magyar Cserkészszövetség többi kerületei között (USA, Kanada, Ausztrália, Dél-Amerika stb.), valamint egyéb magyar cserkészszövetségekkel.

Cserkészcsapataink eloszlása Nyugat-Európában: 10 csapat Németországban, 3-3 csapat Ausztriában és Svájcban, egy-egy csapat Belgiumban, Hollandiában és Svédországban, végül 2 csapat Angliában. A csapatok sokéves cserkészmunkájuknak köszönhetően városukban fontos feladatokat vállalnak és látnak el az ifjúsággondozásban és nevelésben. Sok helyen aktív tagjai a helyi városi ifjúsági szervezeteknek (pl. „Stadtjugendring”). Munkájuk középpontjában változatlanul a cserkészeszme továbbadása, valamint a magyar nyelv és kultúra ápolása állnak, miközben az újonnan érkező magyar származású családok teljes körű beilleszkedését is elősegítik.